BALON DRAMASININ DEĞİŞİK VERSİYONLARI
• Bir çocuk baloncu, diğerler balonlar olur, masal oluşturulur(baloncu ve balonlar maceralar yaşarlar, havaya uçarlar vb.) ve bu masal sahnede müzik eşliğinde gösteri haline getirilir
• Bir çocuk arı kılığında olur, diğer çocuklar balon olurlar, balon olan çocukların bir yerleri (kolu, bacağı, kafası vb.) kurdele ile bağlanmış olur-bu balonun ağzını temsil eder. Arı olan çocuk gelir balonu patlatır-kurdeleyi çözer. Daha sonra arı balonları kovalar.
• Bir çocuk pompa olur, diğer çocuklar balon, oyun balon şişirme tarzında oynanır. Oyundan sonra çocuklara balon şişiren çocuğun çalışma sayfası çocuklara verilir. Yönergesinde en son karede ne olacak diye sorulur.
• Balon şişirme Draması mutlu ve mutsuz balonlara ile oynanır
• Duygu Köşeleri Draması – sınıfın farklı köşeler duygu köşeleri olur. Bu köşeleri değişik duygu ipuçları konulur; örneğin – duyguya göre müzik çalar, balonlara duygular çizilir ve böyle asılabilir, duyguları çizilmiş suratlar asılabilir. Veya müzik daha sonra çalınabilir, çocuklar müziğe göre duyguyu tahmin etsinler.
• Balonlar mevsimlerine göre değerlendirilebilir.
• Mevsim Çalışması; çocuklar 4 gruba bölünürler, her grup kendi mevsimini seçer, çocuklar mevsimlerini canlandırırlar, diğer gruplar yaptıklarını tahmin ederler.

GÜNLÜK OLAYLARI DRAMASI
• Kendine güvenen çocuklara günlük yaptığımız hareketler(diş fırçalanan adam, çamaşır yıkanan kadın, sakal traşı yapan adam vb.) verilir. Hareketi veya olayı aldığı çocuk ortaya çıkarak o olayı veya hareketi canlandıracak. Diğer çocuklar canlandırma bitene kadar, sabretip yaptığı hareketi tahmin ederler.Drama bittikten sonra çocuklara her gördükleri hareketi ile ilgili sorular sorulur; nasıl oynadı, neler yaptı, siz nasıl gösterirdiniz?

ÇAMAŞIR YIKAMA DRAMASI
• Birkaç çocuk çamaşır olur. Bir çocuk ise çamaşır yıkayan bayan olur. Çocuklar çamaşır yıkama aşamaları tamamıyla canlandıracaklar. Dramadan sonra çocuklara sorular sorulur; Kim çamaşır yıkadı, kim çamaşır oldu, çamaşırlar beyaz veya renkli miydi, kimin çamaşırları onlar, nasıl yıkandı, nasıl asıldı, çamaşır olan çocuklar neler hissetti, çamaşırı yıkayan ne hissetti, çamaşır ipte asılırken neler hissetti vb.

AKŞAM EVİMİZDE NELER YAPIYORUZ DRAMASI
• Bu drama GÜNLÜK OLAYLARI Draması şeklinde oynanılabilir. Dramadan sonra çocuklar sorular sorulur; akşam babanız ne yapar, anneniz ne yapar, siz ne yaparsınız vb.

NESNELERİ FARKLI AMAÇLAR İÇİN KULLANMA DRAMASI
• Sınıfın ortasına birkaç nesne konulu. Çocuklar bu nesneleri kullanarak bir hareketi veya olayı canlandıracaklar. Oyunun başında 2 nesne, daha sonra ise nesne sayısı arttırılır.

EĞİTİCİ DRAMA ETKİNLİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
1. Eğitici Dramanın Türlerine göre Sınıflandırması:
• Tanışma,isim öğrenme, selamlaşma çalışmaları
• İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmaları
• Rahatlama, gevşeme çalışmaları
• Duyu geliştirme çalışmaları
• Dinleme çalışmaları
• Gözlem çalışmaları
• Dokunma çalışmaları
• Doğaçlama ve yaratıcı etkinlikler
• Beden doğaçlamaları
• Pandomimle doğaçlama
• Konu doğaçlama
• Olay/öykü doğaçlamaları
2. Amaç ve Beceri Alanlarına Göre Sınıflandırması
• Kendilik kavramın gelişmesinin desteklemesi
• Yaratıcılığın desteklenmesi
• Sosyal becerilerinin kazandırılması
• İletişim becerilerinin kazandırılması
• Özbakım becerilerin kazandırılması

DRAMA ÇOCUKLARA NELER KAZANDIRIR?
• Çocuklar drama oyunlarını oynadıktan belli bir zaman içerisinde birbirlerine dah özenle davranmaya başlıyorlar
• Rahatlama çalışmalarından sonra itiş, kakış azalıyor
• Duyular gelişiyor;görme, işitme, duyma
• Öykü canlandırma becerileri artıyor
• Kavramaları daha iyi öğreniyorlar
• Drama sırasında değerler eğitimi da almış oluyorlar
• Sorun çözme becerileri artıyor
• Çevreye daha duyarlı oluyorlar, bununla birlikte empati geliyor. Empatinin daha da gelişmesi için çocukların bitki ve hayvan bakımlarına üstlenmelerini sağlanması gerekiyor.