SINIF : 5
DERS : FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR
ÜNİTE : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
KAZANIMLAR :
1.Basit bir elektrik devresinde ampullerin parlaklığının değiştirilmesi ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1 Basit bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığını nasıl değiştirebileceği hakkında tahminlerde bulunur (BSB 8).
1.2 Bir ampulün parlaklığını nasıl değiştirebileceği hakkındaki tahminlerini test eder (FTTÇ-2).
1.3 Bir ampulün parlaklığını etkileyen değişkenleri listeler (BSB 10).
1.4 Elektrik devresinde sadece ampul sayısının değiştirilmesinde bağımlı, bağımsız değişkeni ve kontrol edilen değişkenleri belirler (BSB-11, 12, 13).
1.5 Elektrik devresinde sadece pil sayısının değiştirilmesi olayındaki bağımlı, bağımsız değişkeni ve kontrol edilen değişkenleri belirler (BSB- 11, 12, 13).
1.6 Devrede pil sayısı aynı kalırken, ampul sayısının artması veya azalması ile ampullerin parlaklığının nasıl değiştiğini ifade eder.
1.7 Devrede ampul sayısı aynı kalırken pil sayısının artması veya azalması ile ampulün parlaklığının nasıl değiştiğini ifade eder.
1.8 Evde ve okulda odalardaki elektrik düğmelerinin birer devre anahtarı olduğunu fark eder (FTTÇ-3).
1.9.Evde ve okulda odalardaki elektrik düğmelerinin ile lambalar arasında duvar içinden geçen bağlantı kablosu olduğu çıkarımını yapar (FTTÇ- 5, 31).


BİLİMSEL SÜREÇ BECERİSİ (BSB) KAZANIMLARI
8- Gözlem, çıkarım veya deneylere dayanarak geleceğe yönelik olası sonuçlar hakkında fikir öne sürer.
21-Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip, işleyerek gözlem sıklığı dağılımı,
çubuk grafik, tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir.

FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM - ÇEVRE (FTTÇ) KAZANIMLARI
4-İnsanların daima sorunlarla karşılaştıklarını, bunları çözmek veya yaşam kalitesini artırmak için düşünceler, araçlar ve teknikler icat ettiklerini ve geliştirdiklerini bilir.


ETKİNLİK ADI : HANGİSİ DAHA PARLAK?